טאבו ומפקחת


טאבו ומפקחת

קבלת קהל חזרה לסידרה בימים א' ו-ד', בין השעות 08:30-12:30

 בזימון תור מראש בלבד

.אנו קובעים תורים בהתאם לבקשת הלקוח

  • רישום הערות אזהרה בגין התחייבות לרישום משכנתה.
  • אימות בקשה לצורך רישום משכנתה. 
  • אימות בקשה לצורך רישום ירושה.
  • אימות בקשה לצורך שינוי שם. 
  • אימות  בקשה לצורך רישום הע"א או לביטולה.
  • רישום לשירות למניעת הונאות במקרים המיוחדים (לשכות תל אביב ובאר שבע).