רשות התאגידים


רשות התאגידים

ימים א', ד', בלבד, בין השעות 08:30-12:30

בזימון תור מראש בלבד.

ניתן להפקיד בקשות לביצוע בתיבת ההפקדה בימים א'-ה' בין השעות 08:30 עד 16:00.

אנו קובעים תורים בהתאם לבקשת הלקוח.