top of page
apostil_bg.jpg

תעודות ומסמכים שניתן לאמת באפוסטיל

החתמת אפוסטיל

להלן רשימה הלקוחה מאתר משרד החוץ:

תעודות שהונפקו על ידי צה"ל – דרושה חתימה מקורית של קצינת פניות הציבור על גבי תעודות צבאיות.
 

על גבי התעודות הבאות יש צורך בקבלת חתימה מהמשרד הרלוונטי טרם ההגעה למשרד החוץ  (הרשימה לקוחה מאתר משרד החוץ):
 

 1. תעודת גירושין ופסק דין של של בתי הדין הרבניים – בגב התעודה דרושה חתימה של מורשי חתימה מהנהלת בתי הדין הרבניים הכתובת: רח' כנפי נשרים 22, גבעת שאול, ירושלים.

 2. תעודת נישואין - נדרשת חתימת פקיד מורשה בהתאם לדת המבקש:
  יהודים: חתימה של המשרד לשירותי דת, כתובת: רח' כנפי נשרים 7, גבעת שאול, ירושלים.
  מוסלמים: חתימה של הנהלת בתי הדין השרעיים בירושלים,
  כתובת: רח' הלל 37 בנין בית אגרון קומה 3, ירושלים.
  נוצרים: חתימה של שלוחת משרד הפנים לעדות הנוצריות,
  כתובת: רח' כנפי נשרים 15 בניין התאומים, ירושלים.
  דרוזים: חתימה של בית הדין הדתי הדרוזי, כתובת: רח' שלום הגליל 1, עכו.

 3. תעודת בגרות - תעודה מקורית או העתק נאמן למקור, נדרשות בחתימה של פקיד מורשה מטעם אגף הבחינות של משרד החינוך טרם ההגעה למשרד החוץ לקבלת אפוסטיל. כתובת משרד החינוך: רח' שבטי ישראל 29, ירושלים.

 4. תעודות אקדמיות ותעודות בית ספר – חתימה של משרד החינוך
  כתובת: רח' כנפי נשרים 22, ירושלים.

 5. תעודת הסמכה של רופאים - תעודה מקורית או העתק נאמן למקור עם חתימה וחותמת של משרד הבריאות ומורשי החתימה של לשכת הבריאות המחוזית בעיר המגורים.

 6. פסקי דין והחלטות בתי משפט - לאימות של פסקי דין והחלטות מבתי משפט יש לצרף עותק מצולם של פסק הדין, או ההחלטה בשלמותה, עם חותמת נאמן למקור. את המסמך יש להחתים בחתימה וחותמת של מזכיר ראשי או סגן מזכיר ראשי של בית המשפט בו ניתנה ההחלטה או פסק הדין.

 7. צווי ירושה מהרשם לענייני ירושה - מסמך מקורי בלבד עם חתימת מורשי החתימה מטעם הרשם לענייני ירושה באזור המגורים בו נחתם הצו.

 8. צווי ירושה מבתי משפט - מסמכים מקוריים, או נאמנים למקור, המאושרים על ידי מזכיר ראשי או רשם בית משפט וחתימת מזכיר ראשי של בית המשפט בו נחתם הצו.

 

שימו לב שמרגע שמסמך שחתום בחתימה דיגיטלית הודפס – החתימה הדיגיטלית איננה תקפה. והמסמך איננו נחשב עוד חתום דיגיטלית!

 

היעדר מידע פלילי/תעבורתי - ניתן להזמין מאתר המשטרה תעודה המיועדת לחו"ל. התעודה נשלחת מהמשטרה לכתובת המיועדת בחו"ל/לנציגות הזרה בארץ. (יש לוודא קבלת התעודה עם הנציגות בחו"ל לאחר שלושה שבועות מיום הגשת הבקשה) , לא לשכוח לשלם את אגרת האפוסטיל באותו המעמד אם יש צורך בכך.
להלן קישור לאתר המשטרה: 

https://www.gov.il/he/departments/general/police_criminal_information_certificates

ניתן להזמין תעודת מידע פלילי גם בתחנת משטרה. יש להדגיש לשוטר כי היא נדרשת לשם אפוסטיל לחו"ל. התעודה תישלח אוטומטית ע"י המשטרה לשגרירות המדינה הזרה בישראל. התעודה תהיה בעברית ואנגלית.

תעודה הניתנת לכם ביד, והיא בעברית בלבד, לא ניתנת לקבלת אפוסטיל. גם אם הינה מקורית ועם חותמת מקורית של המשטרה

נשמח לעזור לכם לקבל חותמת אפוסטיל בקלות ובמהירות!

תהליך קבלת האפוסטיל הוא לא תמיד קל ולעתים מתעכב ומסתבך.
לנו בבירוקל יש למעלה מ-30 שנות ניסיון בהליכי וביצועי אפוסטיל. נשמח לעזור ולפשט עבורכם את התהליך בקלות. 

הידעת? לאדם פרטי שקובע תור למשרד החוץ,
התור ייקבע בדרך כלל למספר חודשים קדימה.
אנחנו נוכל להחתים עבורכם את המסמכים בחותמת אפוסטיל
תוך ימים ספורים בלבד ולחסוך לכם חודשים של המתנה.

במקרה שיש צורך להחתים מראש משרדים נוספים לפני החתמת משרד החוץ, נוכל לסדר זאת עבורכם גם כן ולחסוך לכם את התהליך הבירוקרטי המייגע. 

התקשרו לקבלת ייעוץ לגבי דרכי קבלת האפוסטיל  03-688-7777

המסמכים שניתן לאמת במשרד החוץ הם מסמכים שהוצאו ע"י משרדי ממשלה ורשויות רשמיות של מדינת ישראל. יש צורך במסמכים המקוריים בלבד.

תעודות ומסמכים שהוצאו ע"י משרד הפנים ניתן לאמת ישירות במשרד החוץ.

תעודות משרד הפנים – תעודות מקוריות שהונפקו החל מיום 01/08/19 חתומות בחתימה אלקטרונית במעמד ההנפקה ואינן נדרשות לחתימת פקיד על ידי משרד הפנים טרם ההגעה למשרד החוץ. 

bottom of page