top of page
Signature

מסירות משפטיות

כאמור, תקנות סדר הדין מחייבות, ואם לא עומדים בהן אז ניתן יהיה לערער על קבילות המסירה המשפטית. אנו בקיאים בתקנות ונצמדים אליהן, כך שמסירות לאדם פרטי בכתובת מגורים יתבצעו עד שלושה ביקורים, 

ואם גם בביקור השלישי לא תהיה תשובה - יודבק הכתב על הדלת ויוכן תצהיר מוסר, התומך בהדבקה, ולרוב בליווי צילומים מתאימים.

תצהיר זה, כמובן, מאומת על ידי עו"ד. 

אם הינך אדם פרטי, המעוניין לבצע מסירה אישית, מומלץ להיוועץ עם עורך דין טרם מסירת המסירה אלינו לביצוע. 

כל המסירות מתבצעות על ידי מוסרים מיומנים, אמינים ומנוסים.

המחיר אצלנו הינו למסירה לפי כללי סדר הדין, כלומר שהמחיר איננו רק לביקור אחד אלא המחיר כולל בתוכו את כל שלושת הביקורים.

לבירוקל 30 שנות נסיון בכל סוגי המסירות המשפטיות:

אנו מבצעים המצאות ומסירות אישיות לאנשים פרטיים, חברות, משרדי עו"ד מייצגים וכיו"ב...

בבירוקל אנו פועלים בהתאם לתקנות סדר הדין,

באמצעות שליחים סופר מקצועיים ומנוסים,

הבקיאים בכל הדקויות, כדי להבטיח את

קבילות המסירה המשפטית.

מסירה אישית היא מסירה של כתבים משפטיים, למשל כתב תביעה, כתב הגנה, התראה טרם הגשת תביעה, כתבי ביניים, צווים שונים וכיו"ב.

 

תקנות סדר הדין האזרחי כוללות הנחיות לפיהן יש לפעול במסירה אישית על מנת שהמסירה תהיה קבילה להגשתה בפני שופט בבית המשפט. חשוב לדעת לבצע מסירה בצורה הרמטית שלא תאפשר לנמען לטעון שלא קיבל.

לעיתים עורכי דין מבקשים משופטים (וגם מקבלים) פסק דין בהיעדר הגנה, והשופט יאשר זאת רק אם ישתכנע שהמסירה בוצעה כדין ולפי התקנות. לכן חשוב להפקיד את ביצוע המסירה בידי שליחים משפטיים מיומנים ומנוסים, בעלי תושיה, אשר לא ישאירו לנמען שום יכולת לערער על קבילותה של המסירה המשפטית.

המסירות מתבצעות על פי החוק. 

מחיר אחד למסירה כולל בתוכו שלושה ביקורים נפרדים,

בימים שונים וכן בשעות שונות.

המסירות מתבצעות בשעות היום לעסקים

ובתאום מראש עם הלקוח גם בשעות הערב והלילה,

כשמדובר באנשים פרטיים.

התקשרו לביצוע מסירות משפטיות במקצועיות  03-688-7777
אייקון טלפון
אייקון וואטסאפ בכפתור כתבו לנו בוואטסאפ
לחצו על האייקון כדי לכתוב לנו ב-Whatsapp
iconsnocirc0002_edited.png
bottom of page