שירותים


הגשות במשרדי ממשלה

הגשת מסמכים שונים בכל משרדי הממשלה : רשם הפטנטים, רשם סימני המסחר, רשם העמותות, רשם לענייני ירושה, האפוטרופוס הכללי, כונס הנכסים הרשמי, פרקליטות המדינה, מערכת רשומות, רשם האגודות השיתופיות, רשות לניירות ערך, רשם ההקדשות, רשות להגבלים עיסקיים, משרד הפנים, משרד הרישוי, רשם המפלגות, רשם החברות , רשם המשכונות, וכו'

מסירות משפטיות

מסירת כתבי תביעה, אזהרות הוצאה לפועל וכו'. המסירות מתבצעות לפי החוק . 3 ביקורים בימים שאינם עוקבים וכן בשעות שונות . המסירות מתבצעות בשעות היום לעסקים ובתאום עם הלקוח מראש בשעות הערב והלילה לאנשים פרטיים.

רשויות , עיריות ,- וועדות

הוצאת אישורים לטאבו, צילום תיקי בניין וגרמושקות, הפקדות למינהם.

רשם החברות - שותפויות

הקמת חברות, שינוי שם חברה, העברת מניות, הקצאת מניות, מינוי מנהלים, רישום שעבודים, הגדלת הון, שינוי תקנון, דוחות שנתיים, צילום תיקי חברות, הוצאת אישור גוד סטנדינג, מיזוג חברות, שינוי מען, רישום שותפויות, שינוי בשותפות קיימת, הזמנות תיקים .

בתי משפט והוצאה לפועל

פתיחת תיקים, הגשת כתבי בי-דין, צילומי תיקים, הוצאת פסקי דין ואימותם, בירור ואימות החלטות, הוצאת צווים / עיקולים, אימות מסמכים נוטריונים (אפוסטיל) , השירות ניתן בכל בתי המשפט / הוצל"פ בארץ .

רשם המקרקעין - טאבו

רישום משכנתאות, רישום הערות אזהרה, רישום מכר, הוצאת תקנוני בתים משותפים, רישום עיקולים, רישום ירושות, הוצאת נסחים, ביטול משכנתאות והערות אזהרה.

מנהל מקרקעי ישראל

הוצאת אישורי זכויות, חתימה על שטרות , הגשת מסמכים, צילומי תיקים